DISCLAIMER

Disclaimer voor www.dhzgarageermelo.nl

Doe Het Zelf Garage Ermelo verleent u hierbij toegang tot www.dhzgarageermelo.nl en nodigt u uit om gebruik te maken van hetgeen wordt aangeboden, zowel goederen als diensten.

De Doe Het Zelf Garage Ermelo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Doe Het Zelf Garage Ermelo spant zich in om de inhoud van www.dhzgarageermelo.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.dhzgarageermelo.nl aangeboden goederen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze goederen en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Doe Het Zelf Garage Ermelo.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over goederen en diensten op www.dhzgarageermelo.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Doe Het Zelf Garage Ermelo. Voor op www.dhzgarageermelo.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Doe Het Zelf Garage Ermelo nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij de Doe Het Zelf Garage Ermelo.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Doe Het Zelf Garage Ermelo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.