HUISREGELS

 • De door Doe Het Zelf Garage Ermelo opgestelde huisregels dienen te worden nageleefd
 • Brug, werkplek en gereedschappen worden uitsluitend per uur verhuurd.
 • Het is niet toegestaan de werkplek te huren voor commerciële doeleinden.
 • De Doe Het Zelf werkplaats mag alleen worden gebruikt voor werkzaamheden aan auto’s en motorfietsen of onderdelen daarvan.
 • De gebruiker/huurder wordt geacht voldoende kennis en vaardigheid te hebben om het gereedschap en de apparatuur veilig te kunnen gebruiken.
 • De gebruiker/huurder wordt geacht de gereedschappen alleen te gebruiken op de manier waarvoor deze zijn bedoeld.
 • Het gereedschap dient na afloop van de werkzaamheden weer netjes en schoon op de daarvoor bestemde plekken te worden achtergelaten. Het personeel zal het gereedschap controleren op manco’s en beschadigingen. Missende en defecte gereedschappen worden in rekening gebracht.
 • De werkplek moet schoon worden achtergelaten. Indien de werkplek niet schoon is brengen wij € 20,- in rekening
 • Tevens vragen wij de gebruiker/huurder om het gehele pand netjes, schoon en opgeruimd te houden, ook tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Het werken en sleutelen aan auto’s en motorfietsen is geheel voor eigen risico.
 • Tijdens het werken en sleutelen aan uw auto of motorfiets zijn maximaal 2 personen per auto/motorfiets toegestaan.
 • Doe Het Zelf Garage Ermelo is niet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die voortkomt uit zelfwerkzaamheden.
 • Alle eventuele schade door u veroorzaakt aan ons pand en/of inrichting kan op u worden verhaald.
 • Roken en open vuur zijn binnen en rond het pand van Doe Het Zelf Garage Ermelo niet toegestaan, behoudens na toestemming van het personeel.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken en drugs binnen en buiten het pand van Doe Het Zelf Garage Ermelo is ten strengste verboden.
 • Kinderen en huisdieren hebben om veiligheidsredenen geen toegang tot de werkplaats, behoudens na toestemming van het personeel.
 • De gebruiker/huurder zal aanwijzingen van het personeel van Doe Het Zelf Garage Ermelo opvolgen.
 • Het door de gebruiker/huurder binnen het pand starten en testen van voertuigen uitsluitend in overleg met het personeel.
 • Vloeistoffen en andere onderdelen mogen vervangen worden. De gebruiker/huurder dient er zelf voor zorg te dragen dat vloeistoffen en onderdelen op correcte wijze worden afgevoerd. Tevens is het mogelijk om gebruikte vloeistoffen en onderdelen bij Doe Het Zelf Garage Ermelo in te leveren. Wij vragen daar een kleine vergoeding voor en zorgen voor het correct afvoeren van de vloeistoffen en onderdelen.
 • Onderdelen, materialen en vloeistoffen kunnen, indien gewenst, door Doe Het Zelf Garage Ermelo op afspraak worden geleverd. Voor (speciaal) bestelde goederen dient een aanbetaling te worden gedaan en deze kunnen niet worden geretourneerd.
 • Onderdelen en/of materialen die de huurder zelf bij derden besteld kunnen in overleg worden afgeleverd bij Doe Het Zelf Garage Ermelo.
 • Bij diefstal, vernieling of het in gebreke blijven van de betaling doen wij altijd aangifte bij de politie.
 • Bij annulering binnen 4 dagen voor aanvang van de huurperiode worden € 20,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij no-show of annulering tot 1 dag voor de huurperiode zijn wij genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen.
 • Alle betalingen uitsluitend à contant.